#

Bijbelse wereldbeeld tours voor studenten, gasten en… de stad?

Het tourisme neemt snel toe in Amsterdam. Met meer dan 7 miljoen toeristen in 2016 stroomt de binnenstad vol met meer en meer bezoekers.

Maar met deze snelle groei lijkt het beruchte plaatje van Amsterdam als een stad van drugs en seksuele “vrijheid” vooral centraal te staan. Wij geloven dat God de stad anders ziet.

Een van de kernwaardes van YWAM is om bijbels naar de wereld te kijken en daarom is een van de onderwerpen waar wij recent met de DTS studenten en onze gasten over zijn gaan praten over hoe bijbelse en onbijbelse ideeën invloed hebben gehad op onze stad.

Doormiddel van een tour door de stad zijn onze studenten gaan realiseren dat een wereldbeeld bepaald hoe we leven; persoonlijk, maar ook als samenleving.

Net als elke andere stad hebben tegenstrijdige ideeën de stad gevormd waarin we leven. Een van de voorbeelden waar we over praten zijn de verschillende perspectieven op tolerantie en mensenrechten.

#

Amsterdam’s geschiedenis verteld het verhaal van mensen die in het moeras bijeen komen om een stad van warenhuizen te bouwen om zo ver van de Europese keizerrijken in vrijheid te kunnen handelen.

In deze plaats waar iedereen een financiële motivatie had om samen te werken om het water uit te houden waren meningsverschillen ongewenst en zo kon een cultuur van tolerantie snel groeien.

Maar als het ene element dat Amsterdam heeft gevormd de handel was, was het andere zeker religie. Het verhaal van het Wonder van Amsterdam trok veel pilgrims en kloosters aan die het geloof van de stad vormde en de bewoners uitdaagde om naastenliefde serieus te nemen en te zorgen voor de armsten in de stad.

Toen de reformatie groeide heeft het idee dat zowel de rijke als de arme, en zowel de vreemdeling als de Amsterdammer God’s genade nodig heeft voor een perspectief van gelijkheid gezorgd die de gettovorming heeft voorkomen die in andere Europese steden opkwam en zorgde dat Amsterdam een stad van toevlucht werd.

Deze twee verschillende manieren om mensen te tolereren; omdat het praktisch is of omdat we mensen zien als geschapen naar het beeld van God, zorgden in de 20ste eeuw voor verschillende reacties op situaties van Nazisme, de Holocaust tot seksuele en drugs revolutie in de jaren 60 en 70.

Studenten van YWAM Amsterdam vonden het inspirerend om op deze manier te realiseren hoe wat we geloven zoveel invloed heeft op hoe we leven. Voor veel van hen was de tour door de binnenstad het hoogtepunt van hun lesweek over het bijbelse wereldbeeld.

Maar YWAM Amsterdam wilt deze tours niet voor henzelf houden.

“Als je realiseert dat de hele stad je klaslokaal kan zijn begin je je af te vragen waarom we de stad niet meer als klaslokaal gebruiken?”

Waarom geven we niet alleen onze studenten les, maar ook de miljoenen toeristen die door de stad heen komen en vertellen we ze over hoe ons geloof onze samenleving zoveel beïnvloed?

Simon Wood

De tours voor onze studenten en gasten zijn maar het begin. De afgelopen 2 jaar is YWAM Amsterdam bezig geweest aan een nieuw initiatief gericht op de toeristen die opzoek zijn naar meer stof tot denken tijdens hun bezoek.

Genaamd “Look Up Amsterdam” is het team aan het werk om een tourisme, kunst en ideeën centrum te faciliteren in Samaritans Inn, YWAM Amsterdam’s gebouw tegenover Centraal Station. We hopen om zo de stad uit te dagen naar een hogere roeping.